Politika zasebnosti

Ta politika varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja spletnega mesta trgovina.zvoncek-s.si šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

Namen politike zasebnosti je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih strani v lasti podjetja Zvonček-S,d.o.o. z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez predhodnega opozorila ali obvestila.

Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

 • 1.

  VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
  Podjetje Zvonček-S, d.o.o. je zaupanja vreden upravljavec osebnih podatkov. Razumemo vašo zasebnost, jo cenimo, spoštujemo in skrbno varujemo.

 • 2.

  POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
  Podjetje Zvonček-S, d.o.o. nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

 • 3.

  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
  Kaj je osebni podatek? Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot posameznika: vaše ime, priimek, elektronski ali navadni naslov ipd.

  Za potrebe poslovanja podjetje Zvonček potrebuje naslednje podatke:
  • ime in priimek,
  • naslov in kraj bivanja,
  • naslov elektronske pošte,
  • kontaktno telefonsko številko,
  • ter ostale podatke, ki jih vnesete na relevantne obrazce na spletni strani.

  V cvetličarnici, darilnici in ustvarjalnici Zvonček spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene.

  Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov - ZVOP-1), našo politiko varstva zasebnosti in piškotkov in internimi akti našega zavoda.

  Z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglašate, da lahko podjetje Zvonček pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke), ki ste jih ponudniku posredovali uporabi za namene izpolnitve pogodbe in naročila. Podatke lahko podjetje uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje itn. Na ta način bomo poskrbeli, da boste o naših aktualnih ponudbah ves čas primerno obveščeni, hkrati pa boste obveščeni zgolj o ponudbah izdelkov, ki najbolj ustrezajo vašim željam.

  Kot kupec morate soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte podjetju Zvonček izrecno podati tudi ob registraciji in/ali oddaji naročila na spletni strani z označitvijo »Prijavite se na e-novice«. V nasprotnem primeru neposrednega trženja prek elektronske pošte kupec ne bo deležen s tem pa tudi ne bo predhodno primerno obveščen o spletnih akcijah ponudnika.

  Seveda je možnost preklicati soglasje za izvedbo neposrednega trženja preko elektronske pošte. Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na e-mail naslov info@zvoncek-s.com. Ponudnik bo po preklicu soglasja uredil preklic v 10 dneh ter vas o tem pisno obvestil. Ob tem ne boste imeli nobenih stroškov.

  Cvetličarnica, darilnica in ustvarjalnica Zvonček ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih kupec posreduje preko spletnega mesta. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

  Podjetje Zvonček za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi samo na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:
  • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
  • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
  • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
  • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
  • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov ter kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

 • 4.

  POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
  Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

  Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:
  • računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja,
  • ponudniki obdelave podatkov in analitike,
  • vzdrževalci IT sistemov,
  • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil,
  • ponudniki plačilnih sistemov,
  • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci,
  • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje.

  Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

 • 5.

  HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
  Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 • 6.

  SVOBODA IZBIRE
  Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati. Posamezniki, ki se želite odjaviti iz e-novic, nam to sporočite na e-naslov info@zvonček-s.com. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-naslov info@zvonček-s.com. Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem pisno obvesti.